Den mest omfattende oversikten over greske guder på norsk
Antikk mytologi

Antikk mytologi

Her møter vi de greske gudene på en "ny" og spennende måte. Chr. Gorm Tortzen følger den greske historikeren Apollodors systematiske gjennomgang av den greske mytologien, og der Apollodor er sparsom med opplysninger, fyller Tortzen ut med informasjon fra andre kjente og mer ukjente kilder. Det begynner med verdens skapelse og gudenes tilblivelse, ogavsluttes med Den trojanske krig og Odysseus' begivenhetsrike reise fra Troja hjem til Ithaka og den ventende Penelopte.

Antikk mytologi er en av de mest omfattende fremstillingene av antikkens guder og helter som er utkommet i Skandinavia. Boken gjenforteller 153 myter, fordelt på 14 såkalte mytekretser, alle utstyrt med stamtavler for å lette oversikten. I tillegg inneholder boken en Leksikon-del med over 700 henvisninger til navn og begreper.

Chr. Gorm Tortzen (f. 1951) er cand. mag. i gresk og latin. Han er lektor på Helsingør Gymnasium og ekstern lektor ved Københavns Universitet.

Gjennomillustrert med plansjer og fotografier.

ISBN: 978-82-7889-077-6
Innbundet
Oversetter: Arve Torkelsen
Kr 368,00
Bøkene kan bestilles pr. e-post til frifor@online.no. Porto kommer i tillegg.