"Fantastisk lesning om Norge" - for første gang i norsk oversettelse!
En reise i Norge i 1857

En reise i Norge i 1857

Sommeren 1857 foretok den amerikanske journalisten og reisebokforfatteren Bayard Taylor en reise i Norge. Han dro med hest og kjerre fra Christiania via Ringerike, mjøstraktene og Gudbrandsdalen til ”Drontheim”, med dampbåt videre langs kysten av Nord-Norge helt til grensen mot Russland, og så sørover igjen til Bergen. Herfra dro han rundt på Vestlandet, og derfra via Hallingdal til Rjukan og tilbake til Christiania.

Taylor var en svært kunnskapsrik mann, som tidligere hadde reist over store deler av verden, og han har interessante betraktninger om norsk politikk i nordområdene, forholdet mellom stat og kirke, norsk veistandard, norsk landbruk og nordmenns sjalusi overfor svenskene. Han er vilt begeistre for midnattssolen og norsk natur, men har mindre sans for landets innbyggere, som han mener er mindre pene, tilbakestående, uærlige, tvers gjennom urenslige og med en slett moral.

Boken inneholder også Bayard Taylors beretning om hans reise til Kautokeino vinteren før. Dette var bare fire år etter det kjente Kautokeino-opprøret, og Taylor snakker med flere av de impliserte.

Bayard Taylor om nordmenns urenslighet: "Jeg tror sannelig at de laveste klassene i Norge utgjør de skitneste menneskene i Europa."

Om de norske kvinnene: "Virkelig vakre mennesker er i Norge et sjeldent syn. De voksne kvinnene er, særlig etter at de har giftet seg, vanligvis bemerkelsesverdig lite pene. Bortsett fra blant noen innfødte stammer i Afrika, har jeg aldri sett så forvokste, slappe og hengende bryster som her."

Om norsk ærlighet: "Ikke i noe land i Europa, med unntak av Italia, har jeg opplevd så mange forsøk på svindel (...) Jeg må imidlertid si at de er noen klønete svindlere, som bare kan lykkes overfor de mest uerfarne reisende."

Om norsk moral: "Det er antakelig ingen landsens befolkning i verden hvor umoralen tar slik overhånd som i distriktene Gudbrandsdal og Hedemark."

Om norsk hotellstandard: "Hotellvirksomheten i Norge ligger langt tilbake for den i andre land, bortsett fra når det gjelder prisene, der er man i første rekke. Tatt i betraktning hva en får for pengene, er Norge verdens dyreste land for turister."

"Fantastisk lesning om Norge for 150 år siden." (Fredrik Wandrup i Dagbladet)

En reise i Norge er illustrert med forfatterens egne tegninger.

ISBN: 978-82-7889-119-3
Innbundet
Oversetter: Arve Torkelsen
Kr 228,00
Bøkene kan bestilles pr. e-post til frifor@online.no. Porto kommer i tillegg.