"Det finst mykje stygt i sjøen, sa mannen; han såg kjerringa symje"
Norske ordtak

Norske ordtak

3700 ordtak og hermestev

Norske ordtak er en av de mest omfattende ordtaksamlinger som er utkommet i Norge. Her finnes over 3700 ordtak og hermestev, delt inn i følgende kapitler:

 • Liv og helse
 • Mat og drikke
 • Visdom og levevis
 • Framferd og omdømme
 • Tale og togn
 • Gjerning , verk og yrke
 • Gods og eigedom
 • Ekteskap og samliv
 • Lukke og lagnad
 • Natur og tid, vèr og vind
 • Hermestev

Norske ordtak er redigert av Olaf Almenningen, som er født på Voss i 1947 og arbeider som språkforsker ved Universitetet i Oslo.

ISBN: 978-82-7889-083-7
Heftet
Illustrert av Rune J. Andersson
Kr 128,00
Bøkene kan bestilles pr. e-post til frifor@online.no. Porto kommer i tillegg.