frifant (m) person som ikkje er bunden til plikter, ansvar el l; (serl☺ person som kan tillata seg å seia og gjera meir enn andre utan å måtte stå til rette for det; privilegert person; fritalande person. (A.O. Vinje: Frifant heiter den, som gjeng skotfri, om han har gjort eit og annat, som ikki så rett var.)
                                        Norsk Ordbok

Frifant Forlag as ble etablert i 1997, og holder til på Nesodden

Adresse: Leinvn 10,
1453 Bjørnemyr
Tel.: 66 91 29 40
E-postadresse: frifor@online.no